Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Chuo cha Taifa cha Ulinzi - Tanzania

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Chuo cha Taifa cha Ulinzi - Tanzania
S.L.P. 60234 Dar es Salaam

Tupigie

Simu: 0222926602-4

Barua pepe

info@ndctz.go.tz

Nukushi

0222926605